Banner 1

HƯỚNG DẪN

BẢN ĐỒ LONG PHÚ TOURIST

Trung tâm Lữ Hành

 

Đường từ Trung tâm Lữ Hành đến Bến Nha Phu

Liên hệ

  • 15 Ngô Đức Kế, Phường Tân Lập, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
  • Phone: 0258.3527022 / or 0258.3525402
  • Fax: 0258.3525582
  • Hotline: Mr. Quang Thọ 0914 985 617

Liên hệ

Kết nối với Long Phú