CHÍNH SÁCH VÀ ĐIỀU KHOẢN CHUNG
CHÍNH SÁCH VÀ ĐIỀU KHOẢN CHUNG

I. CÁC ĐIỀU KIỆN & ĐIỀU KHOẢN
- Trang web này được điều hành bởi Công ty cổ phần Du lịch Long Phú (Long Phú Tourist). Xin vui lòng đọc kỹ các Điều kiện & Điều khoản trước khi sử dụng hoặc đăng ký trên trang web này. Bạn phải hoàn toàn đồng ý với các điều kiện và điều khoản này nếu muốn sử dụng trang web. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào trong các điều kiện và điều khoản dưới đây, bạn sẽ không thể sử dụng trang web này dưới bất kỳ hình thức nào.
- Lưu ý rằng trang web này được xây dựng nhằm phục vụ truy cập trên phạm vi toàn cầu đối với người sử dụng.
- Những thông tin và mức giá trên trang web này được áp dụng cho người sử dụng trên phạm vi toàn cầu.
- Chúng tôi có quyền từ chối truy cập vào trang web này bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước.

II. LUẬT ĐIỀU CHỈNH
Việc truy cập vào trang web này có điều kiện theo sự đồng ý của bạn, rằng toàn bộ những thông tin trên trang web và toàn bộ các vấn đề phát sinh giữa bạn và chúng tôi sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh giữa bạn và chúng tôi sẽ căn cứ vào quyền hạn xét xử của các tòa án Việt Nam.

III. NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG TRANG WEB
Khi sử dụng trang web này, xin vui lòng đồng ý những điều khoản sau:
1. Chấp nhận trách nhiệm về tài chính đối với toàn bộ các giao dịch được thực hiện theo tên và tài khoản của bạn.
2. Để có đủ năng lực pháp lý, bạn phải từ 18 tuổi trở lên.
3. Đảm bảo rằng mọi thông tin mà bạn cung cấp về chính bạn và về bất cứ ai khác là hoàn toàn chính xác.
4. Không được sử dụng trang web này để thực hiện hành vi đăng ký sai trái, gian lận.
5. Nghiêm cấm mọi hành vi phát tán tài liệu mang tính đe dọa, phỉ báng, khiêu dâm, chính trị, phân biệt chủng tộc, tài liệu bất hợp pháp, khiêu khích thông qua trang web này.
6. Không sửa đổi, sao chép, truyền tải, phân phối, bán, phát tán, cấp phép trang web này và bất kỳ phần nội dung nào của nó dưới bất kỳ hình thức nào, trừ trường hợp bạn sao chép thông tin từ trang web này để sử dụng cho cá nhân bạn và mang tính phi thương mại.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ
- Chúng tôi đề nghị bạn nên đọc kỹ các điều kiện đăng ký được áp dụng khi thực hiện đăng ký.
- Khi thực hiện đăng ký qua trang website của Long Phú Tourist, xin vui lòng thực hiện mối quan hệ theo hợp đồng trực tiếp (ràng buộc pháp lý) với chúng tôi.
- Các điều kiện đăng ký bao gồm những giới hạn và những loại trừ về trách nhiệm pháp lý, và phí hủy và thay đổi phải thanh toán, nếu việc đăng ký bị hủy hoặc thay đổi sau khi đã được xác nhận.

V. ĐẶT TOUR & CÁC TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG
- Long Phu Tourist bảo đảm lịch khởi hành được đăng tải trên trang website: longphutravel.com, longphutourist.com
- Hình thức đặt Tour:
1. Booking thanh toán bằng tiền mặt (không thanh toán Online): 
- Sau khi bạn cung cấp đầy đủ thông tin theo Form Booking của chúng tôi và Gửi [Hoàn thành đặt tour], chúng tôi sẽ trả lời xác nhận của bạn trong thời gian sớm nhất qua email hoặc điện thoại để tư vấn thêm cho bạn, xác nhận việc bạn đồng ý sử dụng chương trình tour của chúng tôi. Đồng thời bạn nhận được một mã Code từ hệ thống Long Phú Tourist gửi vào email bạn đã cung cấp theo Form Booking, đây là cơ sở để kiểm tra và đối chiếu khi bạn chấp nhận tham gia tour do Long Phú Tourist cung cấp.
2. Booking thanh toán Online (thanh toán qua cổng thanh toán OnePay , bằng hệ thống các ngân hàng): 
- Sau khi bạn cung cấp đầy đủ thông tin theo Form Booking của chúng tôi và [Hoàn thành đặt tour]. Hệ thống sẽ chuyển bạn sang web thanh toán https://www.onepay.vn để tiếp tục các bước thanh toán online theo qui trình thanh toán nội dung số của  OnePay (Xem hướng dẫn thanh toán online bằng onepay.vn tại đây..)
- Những thông tin về tour và các ngày khởi hành, các tài liệu được in ấn khác có thể thay đổi tùy lúc và không cấu thành một phần của chương trình tour.
- Trang web của công ty là nguồn duy nhất từ đó công ty sẽ bảo đảm khởi hành. Một thời điểm khởi hành chỉ khi khách hàng đã xác nhận đăng ký theo thời điểm khởi hành đó (việc đăng ký phải bao gồm tối thiểu một khoản tiền đặt cọc được thanh toán để được xem xét “đã xác nhận” giữa bạn và nhân viên Sales của Long Phú Tourist).
- Long Phú Tourist không chịu trách nhiệm trước khách hàng về những thay đổi hoặc hủy bỏ vì những lý do khách quan như: động đất, núi lửa, bão gió, chiến tranh, dịch bệnh, đình công, biểu tình, khủng bố, rối loạn chính trị..Các giải pháp hoặc đền bù (nếu có) sẽ phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ liên quan.

VI. GIÁ TOUR
- Toàn bộ các mức giá tour được thực hiện bằng Việt Nam Đồng (VND).
- Các khoản thanh toán bằng ngoại tệ khác sẽ được quy đổi ra Việt Nam Đồng (VND) theo tỷ giá hối đoái hiện hành.
- Các mức giá bao gồm các hạng mục được liệt kê trong phần BẢNG GIÁ CHI TIẾT và ĐIỀU KHOẢN - QUI ĐỊNH
- Những thông tin và mức giá trên trang web này không mang tính ‘trực tiếp’ và đôi lúc được cập nhật. Trong trường hợp một mức giá không chính xác do lỗi hệ thống, chúng tôi không chịu sự ràng buộc bởi mức giá đó.

VII. THANH TOÁN
- Toàn bộ các tour hoặc dịch vụ cần phải được thanh toán trước ngoại trừ các trường giao dịch có hợp đồng ký kết giữa bạn và Long Phú Tourist thì hình thức thanh toán sẽ được thực hiện theo hợp đồng.
- Chúng tôi chấp nhận thanh toán bằng OnePay, internet banking, tiền mặt.
- Long Phú Tourist sẽ không thu thập thông tin chi tiết thẻ tín dụng của bạn. Những thông tin mà bạn cung cấp sẽ được bảo đảm an toàn tuyệt đối trong hệ thống kỹ thuật theo tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu (SSL) của OnePay khi bạn tiến hành thanh toán bằng thẻ tín dụng.

VIII. CẤP PHIẾU THANH TOÁN
- Sau khi thanh toán, Long Phú Tourist sẽ gửi xác nhận, phiếu thanh toán qua email: phiếu này phải được in ra như là bằng chứng của việc mua bán và sẽ được xuất trình cho Nhà cung cấp dịch vụ.
- Tất cả thông tin về du khách cần phải được cung cấp một cách chính xác tại thời điểm đăng ký.
- Mọi yêu cầu sửa đổi, bổ sung cần phải được gửi qua email đến Long Phú Tourist.
- Long Phú Tourist không chịu trách nhiệm về bất cứ vấn đề gì có thể xảy ra nếu bạn không nhận hoặc đọc kỹ xác nhận, phiếu thanh toán của bạn. Trong trường hợp bạn chưa nhận được phiếu thanh toán, bạn cần phải thông báo cho Long Phú Tourist ít nhất 72 giờ trước ngày cung cấp dịch vụ ấn định.

VX. QUY TRÌNH HỦY DỊCH VỤ VÀ HOÀN TRẢ
- Việc hủy toàn bộ các dịch vụ bởi người tham gia tour phải được gửi và nhận bằng văn bản qua Email: booking.online@longphutourist.com. Long Phú Tourist không chấp nhận yêu cầu hủy dịch vụ qua điện thoại.
- Long Phu Tourist không chịu trách nhiệm về mọi yêu cầu hủy dịch vụ khi chưa nhận được email và chưa xác nhận lại với bạn. Trong trường hợp này, sẽ áp dụng phí hủy dịch vụ hoặc bỏ tour.

X. KHIẾU NẠI VÀ ĐÒI BỒI THƯỜNG
- Nếu khách hàng có khiếu nại đến Long Phú Tourist, trước hết khách hàng phải thông báo cho trưởng đoàn càng sớm càng tốt để khắc phục vấn đề khiếu nại đó. Nếu vẫn chưa hài lòng qua các kênh đó trong chuyến đi thì khách hàng cần gửi mọi vấn đề khiếu nại trực tiếp đến csks@longphutourist.com trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc chuyến đi. Công ty sẽ không nhận mọi trách nhiệm đối với những khiếu nại nhận được sau thời hạn này.

XI. KHUYẾN MẠI
Các chương trình Khuyến mại, giảm giá được đăng tải trên website longphutravel.com, longphutourist.com và cam kết thực hiện đúng với chính sách khuyến mãi đã được công bố trên website.

XII. QUAN HỆ THƯ TỪ
Khi hoàn thành một đăng ký, bạn đồng ý nhận email mà chúng tôi có thể gửi đến bạn, cung cấp cho bạn những thông tin về điểm đến và những thông tin cụ thể liên quan đến đăng ký và các điểm đến của bạn, và chúng tôi có thể gửi email mời bạn điền vào mẫu đánh giá của khách hàng.

XIII. BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU
Bản quyền trong nội dung của trang web này thuộc về Long Phú Tourist. Chúng tôi bảo lưu bản quyền và có toàn bộ quyền sở hữu đối với trang web này và toàn bộ nội dung của nó. Thương hiệu Long Phú Tourist và mọi ký hiệu, logo và hình ảnh của Long Phú Tourist trên trang web này đã được đăng ký bảo hộ bản quyền của Long Phú Tourist.

XIV. NHỮNG THAY ĐỔI
Website longphutravel.com, longphutourist.com có thể thay đổi giao diện, nội dung, bao gồm những điểm đặc trưng, những thông tin hoặc nội dung khác vào bất cứ lúc nào mà không cần phải đưa ra thông báo trước.

Mọi vấn đề thắc mắc cần giải đáp, quý khách vui lòng liên hệ trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng 7:30 - 11:30 | Chiều 13:30 - 16:30) để được giải đáp. Tổng đài 0941 267 267

Tác giả: Long Phú Tourist
 Tags
Tin liên quan
Đăng ký nhận tin
Đăng ký nhận tin
ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN KHUYẾN MÃI
ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN KHUYẾN MÃI
Đăng ký
Copyright © 2020 longphutourist.com
server-notice